SERVICE

失物招领


遵义机场2019年1月旅客遗失物品清单


日期

遗失地

物品

登记人

备注

2019.1.1

保洁移交

咖啡色帽子

 

 

 

大厅

身份证

 

 

 

大厅

身份证(成金鑫)

 

顺丰快递取

 

 

医用氧气袋

 

 

2019.1.2

安检移交

水杯一个,帽子一个,衣服一件

 

 

 

安检移交

零食6包,水果一袋

 

 

2019.1.3

CZ3290

儿童背带一个

 

 

 

CA1495

身份证(章刚霞)

 

 

 

CA1495

华为充电宝一个

 

 

 

值机柜台

黑色行李箱一个

 

桢淮13984268307

2019.1.4

MU2833

蓝色水杯

 

 

 

MU2833

玩偶(猴子)

 

 

2019.1.5

9C8824

19排ABC黑色保温杯,白色吹风机

 

 

 

大厅

车钥匙一把

 

田星涛

18796188238

 

安检移交

身份证(陈柄权)

 

 

2019.1.6

9C8823

尼桑车钥匙一把

 

 

 

MU5383

32B  《墨菲定律》书一本

 

 

 

MU5383

54K  眼镜一副

 

 

 

机场门口

婴儿车一个

 

 

2019.1.7

MU2823

围巾一条

 

 

 

9C8823

眼镜一副

 

 

 

 

 

 

 

注:更多失物招领详情,请咨询0851-28677776